top of page
ochrana osobných údajov.png

Ochrana osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov popisuje spôsoby, akými zbierame, uchovávame, používame a chránime vaše osobné údaje na tejto webovej stránke.

Zbieranie osobných údajov

Pri používaní tejto webovej stránky môžeme zhromažďovať určité osobné údaje od vás, ako sú vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje zbierame iba vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete prostredníctvom formulárov na našej stránke.

 

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme používať výlučne na účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Môžeme ich použiť na komunikáciu s vami, poskytovanie informácií o našich službách alebo odpovedanie na vaše otázky a požiadavky.

 

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie právnych požiadaviek.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Podnikneme primerané opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo zničením.

 

Práva na ochranu osobných údajov

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Tiež máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a na prenositeľnosť údajov.

 

Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov môže byť občas aktualizovaná. Ak prídeme na zmeny v našej politike, budeme vás informovať prostredníctvom tejto stránky alebo na email dgcentrum@gaya.sk

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 4.6.2024

bottom of page